שלושה מלאכים מושלגים

A
סיפורים הוצאת הקיבוץ המאוחד * הוצאת ספרית פועלים, 1983
187 עמ'
דפוס חידקל
עטיפה: קרול עובדיה
הרישום על פי רמבראנדט

תוכן העניינים