פרסומים בעיתונות

הסיפורים שהתפרסמו בעיתונות לפני יציאתם לאור בספרים

על עיר ועל ים
דבר 26/09/19699 בערב, 1938
אודות מאה לילות ביפו העתיקה
טורים, גליון ד' 11/05/1938