הרפתקאותיו של זיקי – כתב יד מודפס

A

אנחנו בתוך יער משלג וכחל. היער המשלג משתקף בנחל קרח – ראי חרף – לכן כחל הוא.

מחזה מאת מנשה לוין שמעולם לא פורסם.

הקליקו לדפדוף וקריאה בכתב היד המודפס