חולות כחולים

A
הרומן התל-אביבי הראשון הקיבוץ המאוחד, 1997
198 עמ'
דפוס "חדקל" בע"מ, ת"א

תוכן העניינים

5 פתח דבר \שולה שלהב
7 חולות כחולים (רומן,פרוזה)
183 הרומן התל־אביבי הראשון \פרופ' זיוה שמיר