מאה לילות ביפו העתיקה

A
רומן הוצאת פועלים הקיבוץ המאוחד, 1983
192 עמ'
הוצאה פכסימילית תשמ"ג / 1983
הוצאת "יחדיו" תל-אביב
דפוס "הארץ", תל-אביב
ההדפסה החדשה נעשתה בדפוס "ראם" תל-אביב, תשמ"ג / 1983

תוכן העניינים