%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%96%D7%99%D7%95%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8s (1)

הרומן התל־אביבי הראשון (אחרית דבר)

א. כמעט שבעים שנה חלפו מיום שהשלים מנשה לוין את הרומן הראשון שלו על חייו בארץ שאליה עלה בשנת 1925 עם גליי העלייה הרביעית, ועל חייהם של חבריו הסופרים והציירים, שאף הם ברובם הגיעו ארצה באותה העת. הרומן מתמקד במגזר צר של החיים בארץ בתקופה שבה החל להיווצר בתל־אביב המרכז התרבותי חלף המרכזים החרבים בתפוצות הגולה. מגזר … קיראו עוד