%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%91s (1)

פתח דבר

״חולות כחולים״ הוא רומן ייחודי שיש בו עניין רב הן בתחום הספרות הטהור והן בתחום ההיסטוריוגרפיה של הספרות העברית המודרנית. מדובר בכתב־יד שהיה גנוז כמעט שבעים שנה ועתה הוא יוצא לאור ומביא עמו הד ועדות מן המראות, הניחוח והאווירה ההיולית של החיים בחולות תל־אביב של שנות העשרים. מנשה לוין, מראשוני המספרים הארצישראליים, הגיע בצעירותו לתל־אביב … קיראו עוד