%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%B3-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%94%D7%9Ds (1)

נימוקי חבר השופטים למתן פרס אקו״ם לעידוד היצירה למחזהו של מנשה לוין ״שמשון ודלילה״

מנשה לוין נודע בספרותנו בעיקר כאחד המעצבים המובהקים של לשון התרגום העברית. יקשה להפריז בגודל תרומתו בתחום זה. הוא העניק לנו בלבוש עברי את היצירות ״חוג משפחה״ מאת מוֹרוּא; ״למי צלצלו הפעמונים״ מאת המינגווי; ״התקווה״ מאת מאלרוֹ; ״עלה נידף ברוח״ מאת לין יוּ טאנג; ״בן אחיו של ראמוֹ״ מאת דידרוֹ; ״טיסת לילה״ מאת אגזיפרי; ״בת … קיראו עוד