הרקדנית המעופפת

A
מבחר סיפורים 1981-1928 מוסד ביאליק ירושלים, 2000
342 עמ'
התקינה לדפוס: אילנה טוקטלי
סודר ונדפס בדפוס 'דף-נוי' בע"מ ירושלים

תוכן העניינים

שער ראשון: בכרַך - סיפורים ראשונים

(1934-1928)

שער שני: הרקדנית המעופפת

(1938-1933)

שער שלישי: טחנת מים באביב

(1942-1937)
134 תשרי

שער רביעי: שלושה מלאכים מושלגים

(1971-1963)

שער חמישי: גולם משיחי

(1981)