שמשון ודלילה

A
טרגדיה מהזמן החדש הוצאת אל"ף, 1985
60 עמ'
המחזה זכה בפרס אקו"ם תשמ"ג.
הספר יצא לאור בסיועה של קרן תל-אביב לספרות ואמנות
דפוס ניב בע"מ, תל-אביב
ציור השער: לוקה ג'אורדנו, המאה ה-XVII

תוכן העניינים

59 נימוקי חבר השופטים \אריה אהרוני\אשר רייך\פרופ׳ חיים שוהם