מחזות בתרגומו של מנשה לוין

מאת המערכת

A

מחזות בתרגומו של הסופר מנשה לוין שהוצגו

למי צלצלו הפעמונים (הומחז להצגה על-ידי מנשה לוין על-פי תרגומו לספר הנ״ל) – ארנסט המינגווי – ה״אהל״ – בכורה 27.11.1943

הרופא על פרשת דרכים – ברנרד שאו – ה״אהל״ – בכורה 20.10.1945

בית-ספר חדש – פרדינאנד רודה – ה״אהל״ – בכורה 11.10.1949

תעלולי סקאפן – ז.ב.פ. מולייר – ה״אהל״ – בכורה 15.4.1950

העולם ׳אינו יכול לחכות – מ. דקר – ה״אהל״ – בכורה 13.8.1950

המשוגעת !משאיו – ז. ז׳ירודו – ה״אהל״ – בכורה 23.10.1950

שש נפשות מחפשות מחבר – ל. פירנדלו – ה״אהל״ – בכורה 20.4.1952

ד״ר קנוק – ז׳ול רומן – ה״אהל״ – בכורה 30.5.1953

בני ערובה – רובלם – ״הבימה״ – בכורה 4.7.1949

העיירה שלנו – ט. ויילדד – ״הבימה״ – בכורה 26.3.1950

חתונת פיגארו – בומרשה – ״הבימה״ – בכורה 1.4.1951

שועלים קטנים – ל. הילמן – ״הבימה״ – בכורה 11.11.1951

האב – א. סטריגדברג – ״הבימה״ – בכורה 6.1.1952

המצודה – רובלס – ״הבימה״ – בכורה 14.5.1952

יון גבריאל בורקמאן – איבסן – ״הבימה״ – בכורה 15.2.1953

ליליום – מולנר – ״הבימה״ – בכורה 25.3.1953

זעקי.ארץ אהובה – מ. אנדרסון – ״הבימה״ – בכורה 30.4.1953

נשף הגנבים – אנוי – ״הבימה״ – בכורה 26.10.1957

שש נפשות מחפשות מחבר – ל. פירנדלו – ״הבימה״ – בכורה 1.9.1969

לילות הזעם – א. סאלא׳קרו – “הקאמרי״ – בכורה 29.5.1949

האם תרצה לשחק איתי – מרסל אשאר הפקה פרטית 1952

האב – א. סטרינדברג – ״תיאטרון חיפה״ – בכורה 2.1.1968

מאדם סן ז׳ן – ו. סרדו, הופק לרדיו, 1955

אוהל הדוד טום – הריאט ביצ׳ר סטאו, בהמחזתו של זיגמונט טורקוב, תיאטרון לנוער ״קלעים״, 1956

061

מחזות בתרגומו של הסופר מנשה לוין שטרם הוצגו

הגברת עם הקמליות – א. דיומא

קין – ז׳.פ. סרטר, לפי דיומא

062