על עיר ועל ים

A
מבחר סיפורים מוסד ביאליק, 2011
336 עמ'
ליקטו והגישו לדפוס: מאשה לוין ודן מירון
התקינו לדפוס: שרה קרמין ואילנה טוקטלי
הספר רואה אור בסיוע קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב, וקרן זגגי, תל אביב
מסת״ב 978-965-536-036-3 ISBN
סדר ועימוד: יהודית שטרנברג

תוכן העניינים

מות כושי

(1931-1929)

ליל הגיטרה

(1939-1933)

על עיר ועל ים

(1940-1937)
174 בכפר

צבאים דוממים

(1970-1963)

מנגן הגתית מהר אפרים

(1981)

השיבה הביתה*

*כתב יד שנתגלה בעיזבון. קשה לקבוע אם כל הקטעים הגיעו לניסוח סופי.