פתיחה ללילה

A
שירה ושירת פרוזה הוצאת קשב לשירה, 2003
111 עמ'
הופק בדפוס אורן בע"מ
על העטיפה: ואן גוך, מרפסת בית הקפה "La Guinguette" פריז, אוקטובר 1886

תוכן העניינים

שער ראשון - החייט הכחול

שירים ושירים בפרוזה
35 החייט הכחול (שירה)
38 * [זהו הסתיו] (שירה)
42 * [זמרי חצרות] (שירה)
44 שבת (שירה)
45 טבריה (שירה)
46 דומינו (שירה)
49 שופן מנגן (שירה)
51 * [הג’ז צורח] (שירה)
54 אברהם והגר (שירה,פרוזה)

שער שני - אלף לילה ולילה בבית הקפה

פתיחות
61 החתול והרדיו (שירה,פרוזה)
66 מעין אינטרמצו (שירה,פרוזה)
72 פתיחה ללילה (שירה,פרוזה)
73 אידיליה ורודה-אפרורית (שירה,פרוזה)
75 פנורמה לילית של הקפה (שירה,פרוזה)
77 אינטרמצו בנוסח שני (שירה,פרוזה)

שער שלישי - אוקינוס קדום-ימים

צרור תרגומי שירה

104 שחר
106 חרדה
108 ה
109 גניוס \ארתור רמבו
111 הפרגוד \פול קלודל